Skoči do osrednje vsebine

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov veča nekatera pooblastila in avtonomijo agencije

Ljubljana, 10. julij 2008 – Agencija za trg vrednostnih papirjev pozdravlja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A), ki je dne 9.7.2008 stopil v veljavo. Spremembe in dopolnitve, ki jih je v določeni meri Agencija sama predlagala Ministrstvu za finance, večajo nekatera pooblastila in avtonomijo Agencije kot nadzornika kapitalskega trga.
 

Ena izmed glavnih dopolnitev ZTFI-A je določba, ki omogoča Agenciji, da od državnih organov, organov lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil ter drugih pravnih oseb in organizacij, ki razpolagajo s podatki, zahteva takojšnjo izročitev vseh podatkov in dokumentov, ki so potrebni za postopke nadzora. V primeru posredovanje nepravilnih, nepopolnih ali zavajajočih podatkov ali za neposredovanje podatkov, lahko Agencija naloži denarno kazen v višini do 50.000 evrov. Zakon spreminja in dopolnjuje tudi nekatere druge prekrškovne določbe v zvezi z neobjavo nadzorovanih informacij. Druge spremembe ZTFI-A se med drugim nanašajo na način določanja sejnin in vračila stroškov, do katerih so upravičeni predsednik in člani sveta Agencije, na pogoje za opravljanje funkcije članov sveta in direktorja Agencije. K večji učinkovitosti Agencije bo nedvomno prispevala tudi možnost  samostojnega določanja števila zaposlenih v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A) je objavljen v Uradnem listu RS, št 69/08 z dne 8.7.2008 http://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ur/u2008069.pdf (stran 9470-9472). 


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si