Zaključek projekta podpore na področju krepitve segmenta AIS 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča javnost, da se je projekt podpore na področju krepitve segmenta alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Republiki Sloveniji, ki ga je v okviru Programa za podporo strukturnim reformam financirala Evropska komisija, zaključil. Pri projektu je ATVP nastopala kot upravičenec, hkrati pa je z izvajalcem družbo Deloitte delila svoje izkušnje in znanje ter strateški pogled na razvoj panoge. Glavni rezultat projekta so priporočila, uresničitev katerih bi omogočila pozicioniranje Slovenije kot regionalnega vozlišča za področje alternativnih investicijskih skladov nepremičnin in zasebnega kapitala. Drugi pomemben rezultat projekta je bila izvedba delavnice, namenjene domači zainteresirani javnosti.

V Sloveniji je bančno financiranje skoraj edini način pridobivanja sredstev za obratni kapital za poslovanje in širitev malih ter srednjih podjetij. Ta podjetja, ki ne kotirajo na borzi, v Republiki Sloveniji namreč nimajo ustreznega in zadostnega dostopa do alternativnih virov financiranja, med katere spada tudi financiranje preko zasebnega kapitala, ki je v veliki meri prisoten v drugih državah članicah. Nerazvitost segmenta skladov zasebnega kapitala posledično slabo vpliva tudi na rast in razvoj kapitalskega trga v celoti. Podobno pomankanje zasebnih nepremičninskih skladov predstavlja pomembno oviro pri poglabljanju trga zlasti najemniških nepremičnin. Oba segmenta naložb sta v portfelju domačih pokojninskih skladov v nasprotju z drugimi razvitimi državami zastopana zgolj simbolično.

Namen projekta podpore na področju krepitve segmenta AIS v Republiki Sloveniji v okviru Programa EU za podporo strukturnim reformam je vzpodbuditi strukturne reforme v Sloveniji. Cilj projekta je bil preko celovite in sistematične analize okolja prepoznati zakonodajne in druge vrzeli ter pridobiti širok in uporaben nabor priporočil za izboljšanje okvira za poslovanje AIS, specializiranih za naložbe v zasebni kapital in nepremičnine. Projekt je bil izveden v sodelovanju z Evropsko komisijo. 

ATVP ocenjuje, da je bil cilj projekta dosežen v celoti, vendar bo, kot so pokazale končne ugotovitve, za vzpostavitev konkurenčnega okolja za razvoj segmenta alternativnih skladov zasebnega kapitala in nepremičnin potrebno vložiti še precej truda. Potreba po izboljšanju zakonodajnega okvirja se namreč kaže na različnih segmentih zakonodaje, ki je v pristojnosti različnih ministrstev. Prav tako je za rast panoge AIS zelo pomemben kompleksen ekosistem različnih deležnikov. Ta je v tem trenutku še v povojih, vendar pa se, tudi s pomočjo tega projekta, počasi vzpostavlja. Kljub temu, da je izziv vsekakor precejšen, ATVP meni, da je z ne preobsežnimi spremembami obstoječe zakonodaje že v relativno kratkem času mogoče narediti odločne korake v smeri pozicioniranja Slovenije kot regionalnega vozlišča za poslovanje te finančne industrije.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si