Skoči do osrednje vsebine

Začasni ukrepi v upravnih zadevah pri ATVP (COVID-19)

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) sporoča, da je dne 19. 11. 2021 začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Ta z namenom preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19 določa začasne ukrepe za zavarovanje položaja strank in omogočanje odločanja organov v upravnih zadevah. Odlok velja do 19. 2. 2022.

V skladu z navedenim odlokom veljajo naslednje spremembe pri vodenju upravnih postopkov ATVP:

Omejitev vlaganja vlog pri ATVP

Vloge, ki se morajo vložiti neposredno pri ATVP, se lahko vlagajo, če stranke vložitev predhodno najavijo po telefonu (na št. 01/280 04 00) oziroma po elektronski pošti (na e-naslov: info@atvp.si) in se dogovorijo o času vložitve vloge. Naročanje po telefonu je mogoče vsak delovnik med 8. in 16. uro.

Možnost vlaganja vlog brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom

Vloge se lahko vložijo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. V teh vlogah se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi ATVP.

Vloge po elektronski poti se vložijo tako, da se pošljejo na elektronski naslov info@atvp.si.

Omejitev sodelovanja javnosti

 ATVP lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka ATVP.

Pregledovanje dokumentov

 V prostorih ATVP se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

Vročanje

 ATVP lahko odločbe, sklepe in druge dokumente vroča z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a člena istega zakona.

Možnost podaljšanja rokov

 ATVP lahko s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom (odločbo, odredbo, sklepom), če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.

ATVP lahko za največ dva meseca podaljša tudi rok za izdajo in vročitev odločbe, ki jo zaradi razlogov na strani stranke ali ATVP, ki so povezani s preprečevanjem ponovnih izbruhov širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku.

ATVP na tem mestu še opozarja, da morajo stranke, v skladu s predpisi, v prostorih ATVP izpolnjevati pogoj PCT (pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja) in spoštovati zaščitne ukrepe (nošenje zaščitne maske ter ohranjanje medosebne razdalje).


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si