Skoči do osrednje vsebine

Vsem borzno posredniškim družbam, ki opravljajo storitve v zvez s finančnimi instrumenti

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) na podlagi pooblastil Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/2007 in popravek 100/2007, v nadaljevanju ZTFI) opravlja nadzor nad opravljanjem vseh storitev v zvezi s finančnimi instrumenti. Pri samem nadzoru upošteva tudi spoštovanje tiste zakonodaje, ki se neposredno ali posredno veže na poslovanje s finančnimi instrumenti.

Agencija v sklopu nadzora preverja tudi obveznost borznoposredniških družb in bank, ki opravljajo storitve s finančnimi instrumenti, da imajo urejene notranje organizacijske akte v skladu s sprejeto zakonodajo in podzakonskimi akti, ki izhajajo iz osnovne zakonodaje.

Agencija pri tem opozarja borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo storitve s finančnimi instrumenti, da sprejete notranje organizacijske akte tudi dosledno spoštujejo, da ne bi prihajalo do kršenja le-teh. To še posebej velja v primeru trgovanja s finančnimi instrumenti in izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih za svoj račun opravljajo zaposleni v borznoposredniških družbah in bankah, ki opravljajo storitve s finančnimi instrumenti, ter z njimi povezane osebe.

Pri tem Agencija zahteva dosledno spoštovanje določb 2. točke prvega odstavka 197. člena ZTFI v povezavi s 1. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 9. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (UL RS št. 106/2007), pri čemer morajo biti borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo storitve s finančnimi instrumenti, pozorne zlasti na morebitni vpliv transakcij s finančnimi instrumenti na promptnem trgu na transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti na osnovni instrument, ter seveda obratno.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si