Skoči do osrednje vsebine

Vrhovno sodišče RS v upravnem sporu zaradi tržne manipulacije z delnicami Cinkarne Celje zavrnilo revizijo družbe Ring in člana njenega poslovodstva

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je dne 14. 9. 2022 odločilo, da se revizija tožnikov Ring International Holding AG (Ring) in člana njenega poslovodstva Ralpha Lea Lanckohra zavrne. Revizija je bila vložena zoper sodbi Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki je v upravnem sporu zaradi kršitve prepovedi tržne manipulacije potrdilo ukrep Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zoper družbo Ring in člana njenega poslovodstva. 

 ATVP je v postopku nadzora ugotovila, da si je družba Ring v prvi polovici leta 2018 z velikim obsegom prodajnih naročil ustvarila dominantno pozicijo in je s svojimi prodajnimi naročili in posli, ki so bili sklenjeni na podlagi teh naročil, zmanjševala tečaj delnice Cinkarne Celje d. d. z oznako CICG. S svojimi dejanji je izkrivljala sliko prave ponudbe in povpraševanja na trgu in posledično zagotavljala nenormalne oziroma umetne ravni cene delnice Cinkarne Celje d. d. z oznako CICG, s čimer je storila dejanje tržne manipulacije iz 12. člena Uredbe o zlorabi trga (Uredba MAR). Zato je ATVP družbi Ring (.docx) in članu njenega poslovodstva Ralphu Leu Lanckohru (.docx) 26. novembra 2019 izdala odredbi, s katerima jima je prepovedala ponovitev kršitve prepovedi tržne manipulacije. Zoper odločbo o ugovoru zoper odredbi ATVP z dne 13. 2. 2020 sta družba Ring in član njenega poslovodstva Ralph Leo Lanckohr vložila tožbi, vendar je Upravno sodišče RS pritrdilo stališčem ATVP in obe tožbi v letu 2021 zavrnilo.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si