Skoči do osrednje vsebine

Uveljavitev novele Tarife ATVP

Dne 20. 11. 2021 so začele veljati Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev. Te so v pretežni meri posledica sprememb obstoječih in uveljavitve novih predpisov iz pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Novela tarife tako upošteva novosti novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B) in nov Zakon o bančništvu (ZBan-3), ki se smiselno uporablja tudi v postopkih pred ATVP. Zaradi teh dveh predpisov se v tarifi popravljajo zlasti sklici na relevantne pravne podlage. Zaradi novega Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij in Uredbe o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja (Uredba 2019/2033/EU), ki širita pristojnost ATVP še na področje bonitetnega nadzora nad investicijskimi podjetji, pa se je z novelo tarife določilo nove takse za izdajo dovoljenj in izrek nadzornih ukrepov, ki jih predvidevata ta dva predpisa. 

Spremembe in dopolnitve Tarife ATVP je po zaključku javne razprave dne 16. 9. 2021 sprejel Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev. Dne 27. 10. 2021 je soglasje k spremembam in dopolnitvam Tarife ATVP skladno s tretjim odstavkom 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov dala tudi Vlada Republike Slovenije.

Neuradno prečiščeno besedilo Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev si lahko ogledate tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si