Skoči do osrednje vsebine

Uvedba prospekta EU za okrevanje

Z današnjim dnem se je začela uporabljati Uredba (EU) 2021/337, ki med drugim uvaja tako imenovani prospekt EU za okrevanje, katerega namen je pomagati izdajateljem pri pridobivanju svežega kapitala na kapitalskem trgu v fazi okrevanja po pandemiji COVID-19. Nova oblika prospekta je zasnovana kot začasna ureditev, ki se bo prenehala uporabljati 31. decembra 2022. 

V enostavnejši obliki prospekta EU za okrevanje bodo na največ 30 straneh predstavljene vse ključne informacije o delnicah izdajatelja. Tako se bo po eni strani zagotovila ustrezna zaščita vlagateljev, po drugi strani pa se bo za izdajatelje poenostavila izdelava prospekta. Prospekt EU za okrevanje lahko pripravijo izdajatelji v primeru dodatne izdaje delnic (dokapitalizacije) oz. ponudniki delnic, katerih delnice so neprekinjeno uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu najmanj zadnjih 18 mesecev.

V zvezi z omenjenim ukrepom za okrevanje je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pripravila podlago za odločanje o tovrstnih prospektih po primerno nižji taksi. Osnutek sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki bo to omogočila, je v javni obravnavi. Pred objavo sprememb tarife mora ATVP pridobiti še soglasje Vlade Republike Slovenije.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si