Skoči do osrednje vsebine

Uvajanje elektronskega poročanja družb za upravljanje v okviru nacionalnega sistema za poročanje

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) bo v začetku prihodnjega leta prešla na elektronsko poročanje numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov s strani družb za upravljanje oz. drugih pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v skladu s predpisi Agencije dolžni poročati o poslovanju investicijskih skladov (v nadaljevanju: zavezanci). Agencija bo pred začetkom poročanja od zavezancev zahtevala izvedbo najmanj dvomesečnega testiranja, ki se bo predvidoma začelo 1. novembra 2008.

Z vključitvijo v Nacionalni sistem za poročanje se bo vzpostavila dinamična VPN povezava med zavezancem oz. pošiljateljem in Agencijo, preko katere se bodo pošiljali vsi podatki. Z namenom zagotovitve varne povezave bodo zavezanci morali v skladu z navodili Agencije vse poslane datoteke elektronsko podpisati, kriptitrati in kompresirati, saj jih bo v nasprotnem primeru sistem zavrnil.

Agencija je na svoji spletni strani že objavila osnutek specifikacije za poročanje DZU, ki vsebuje informacije o načinu in vsebini poročanja ter določa splošna tehnična in organizacijska izhodišča za izvajanje poročanja. Vso potrebno dokumentacijo, obvestila in navodila za potrebe poročanja bo Agencija pravočasno objavila na svoji spletni strani.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si