Upravno sodišče RS zavrglo zahtevo za izdajo začasne odredbe in tožbo zoper odločbo ATVP v zadevi Minervo d. d. Ljubljana

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v upravnem sporu zaradi izdaje dovoljenja za prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe Minervo d. d. Ljubljana od Upravnega sodišča RS prejela sklep, s katerim je to zaradi neizkazanega javnega interesa zvrglo zahtevo za izdajo začasne odredbe in tožbo Državnega odvetništva RS zoper odločbo ATVP. Sklep Upravnega sodišča RS je postal pravnomočen dne 20. 5. 2020. Po sklepu o zavrženju zahteve za izdajo začasne odredbe Društva Malih delničarjev Slovenije (MDS) in dveh malih delničarjev, ki je postal pravnomočen dne 5. 5. 2020, je to že drugi pravnomočni sklep Upravnega sodišča RS v zvezi s prevzemom ciljne družbe Minervo d. d. Ljubljana.  

ATVP je v postopku prevzema ciljne družbe Minervo d. d. Ljubljana dne 22. 1. 2020 izdala odločbo, s katero je prevzemnikom dovolila objavo prevzemne ponudbe. Zaradi nestrinjanja z določitvijo prevzemne cene sta tako Državno odvetništvo RS kot tudi MDS z dvema malima delničarjema sprožila vsak svoj upravni spor pred Upravnim sodiščem RS.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si