Skoči do osrednje vsebine

Upravno sodišče pritrdilo ukrepu ATVP zaradi tržne manipulacije

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sodbo Upravnega sodišča RS, s katero je le-to zavrnilo tožbo družbe Ring International AG zoper odločbo ATVP. S to odločitvijo sodišča je odločba, ki jo je ATVP družbi izdala v postopku nadzora zaradi kršitve prepovedi tržne manipulacije, postala pravnomočna. Navedena sodba potrjuje pravilnost nadzorne prakse ATVP glede ugotavljanja in sankcioniranja manipulacij s cenami delnic na slovenskem kapitalskem trgu.

ATVP je v okviru postopka nadzora, ki ga je leta 2018 začela po Uredbi (EU) 596/2014 o zlorabi trga (Uredba MAR) nad avstrijsko družbo Ring International Holding AG (Ring), pregledala trgovanje Ringa z delnicami s tržno oznako CICG izdajatelja Cinkarne Celje (Cinkarna Celje). Pri tem se je osredotočila na posle Ringa v obdobju pred objavo prevzemne namere za pridobitev delnic ciljne družbe Cinkarna Celje.

ATVP je ugotovila, da je Ring pred objavo prevzemne namere sklenil več prodajnih naročil in poslov, sklenjenih na njihovi podlagi, s katerimi je ustvaril dominanto pozicijo na trgu in tako pomembno vplival na tečaj delnice CICG. Ring je že v obdobju, ko je delnice CICG prodajal, organiziral prevzem družbe Cinkarne Celje, torej je delnice CICG prodajal, čeprav je vedel, da jih bo moral v postopku prevzema kupiti po višji ceni. V prevzemni nameri, ki jo je družba v 100-odstotni lasti Ringa objavila 4. 6. 2018, je bila predvidena višja prevzemna cena od tiste, po kateri je Ring delnice prodajal, kar pomeni, da bi Ring s prevzemom realiziral izgubo. Vendar pa bi bila zaradi nižje tržne cene delnice CICG, ki so jo je povzročile prodaje Ringa, nižja tudi prevzemna cena delnice CICG. To pa bi močno zmanjšala obseg sredstev, ki bi jih moral Ring zagotoviti v postopku prevzema. Če bi Ring deloval v skladu s svojo, v času prodaje jasno oblikovano namero prevzema Cinkarne Celje, bi delnice kupoval (saj so bile cenejše od predvidene prevzemne cene) in ne prodajal. Tako bi bila, če bi Ring sledil svojim pravim interesom, tržna cena delnic CICG višja.

Navedena dejanja predstavljajo kršitev 15. člena Uredbe MAR, ki prepoveduje tržno manipulacijo, opredeljeno v 12. členu uredbe. Tržna manipulacija je poleg trgovanja na podlagi notranjih informacij najhujša kršitev na kapitalskem trgu, saj predstavlja grob poseg v proces oblikovanja cene delnic glede na povpraševanje in ponudbo na trgu. Zato je ATVP zoper družbo izdala odredbo, s katero ji je prepovedala ponovitev kršitve prepovedi tržne manipulacije. Hkrati je ATVP zoper družbo Ring podala ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe trga finančnih instrumentov.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si