Svet ATVP sprejel splošni akt s področja ZPIZ-2

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 26. 9. 2019, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (s prilogami).

Navedeni akt se spreminja zaradi uveljavitve Uredbe Evropske Centralne Banke (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade (ECB/2018/2), ki Banki Slovenije nalaga obveznost zbiranja in posredovanja podatkov o poslovanju pokojninskih skladov. Upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih skladov bodo podatke še vedno pošiljali Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ta pa bo zbrane podatke posredovala Banki Slovenije.

Sklep bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljal pa se bo od 1. decembra 2019.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si