Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP sprejel splošne akte s področja ZISDU-3

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je danes sprejel štiri podzakonske akte, pripravljene na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), in sicer Sklep o spremembi Sklepa o kapitalu družbe za upravljanje, Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot, Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada in Sklep o pravilih upravljanja in prospektu vzajemnega sklada ter krovnega sklada. Svet ATVP je potrdil tudi besedilo Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada ter sklenil, da se ga v skladu z 206. členom ZISDU-3 pošlje v mnenje Slovenskemu inštitutu za revizijo.

 - Sklep o spremembi Sklepa o kapitalu družbe za upravljanje

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot

- Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada

- Sklep o pravilih upravljanja in prospektu vzajemnega sklada ter krovnega sklada

- Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega skladaNazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si