Svet ATVP sprejel splošna akta in se seznanil z osnutkoma splošnih aktov s področja ZPIZ-2

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, 28. maja 2020, sprejel naslednja splošna akta:
- Sklep o vsebini pristopne izjave k pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja in

- Sklep o dopolnitvi Sklepa o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada.

Oba sklepa, pripravljena na podlagi določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), bosta začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Na isti seji se je Svet ATVP tudi seznanil z dvema osnutkoma splošnih aktov s področja ZPIZ-2, in sicer z:

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavana osnutka posredujeta v javno obravnavo. Pripombe na navedena osnutka se lahko posredujejo ATVP najkasneje do 4. 6. 2020. 


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si