Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP sprejel splošna akta s področja ZUAIS

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je danes sprejel dva sklepa s področja Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS) in sicer Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote alternativnega investicijskega sklada in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada. Sklepa bosta začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote alternativnega investicijskega sklada določa vrednotenje sredstev alternativnega investicijskega sklada (AIS), izračun čiste vrednosti sredstev AIS in izračun vrednosti enote AIS. Sklep bo z dnem uveljavitve nadomestil Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada, ki nima pravne osebnosti ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja alternativnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16).

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada vključuje uskladitve, potrebne zaradi spremembe zakonodaje na področju AIS, in natančnejše določitve posameznih elementov poslovanja upravljavcev specialnega investicijskega sklada.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si