Svet ATVP sprejel splošna akta s področja ZISDU-3

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 20. 12. 2019, sprejel naslednja splošna akta:

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov in
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje.

Oba sklepa, pripravljena na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), bosta začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si