Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP sprejel sklepa o uporabi smernic

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji 7. junija 2023 sprejel Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II in Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034.

S Sklepom o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II se določa uporaba navedenih smernic za:

  • borznoposredniške družbe z dovoljenjem ATVP za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma investicijskega svetovanja,
  • kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji z dovoljenjem Banke Slovenije za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma investicijskega svetovanja,
  • borznoposredniške družbe in kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, kadar prodajajo strukturirane vloge ali strankam svetujejo v zvezi z njimi v okviru investicijskih storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma investicijskega svetovanja,
  • družbe za upravljanje z dovoljenjem ATVP za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve investicijskega svetovanja,
  • upravljalce alternativnih investicijskih skladov z dovoljenjem ATVP za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve investicijskega svetovanja

Ta sklep začne veljati osmi dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 83/18). Smernice se bodo uporabljale od 4. oktobra 2023 dalje.

S Sklepom o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034 se določa uporaba navedenih smernic za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov pridobile dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

Sklep bo začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, smernice pa se bodo uporabljaje od 19. junija 2023 dalje, in sicer za izvajanje procesov nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja, začetih v letu 2023.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si