Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP sprejel sklep s področja ZOAIS

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je sprejel sklep s področja Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS), in sicer Sklep o dokumentaciji specialnega investicijskega sklada in upravljavca specialnega investicijskega sklada. Ta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, iz katere izhaja, da upravljavec alternativnih investicijskih skladov (AIS), ki bo upravljal specialni investicijski sklad (SIS) izpolnjuje pogoje, ki jih za upravljavca vrste SIS, za katerega se vodi postopek o izdajo dovoljenja za upravljanje, zahteva ZOAIS. Sklep določa tudi način predložitve dokumentacije iz tretjega odstavka 77. člena ZOAIS. Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si