Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP sprejel sklep o uporabi smernic in se seznanil z osnutkom smernic EBA 

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, 25. maja 2023, sprejel sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849. Svet ATVP se je na isti seji tudi seznanil z osnutkom Sklepa o uporabi Smernic EBA o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034 ter sklenil, da se posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek lahko zainteresirana javnost posreduje ATVP do vključno 1. junija 2023 po elektronski pošti na naslov info@atvp.si.

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849 določa uporabo Smernic Evropskega bančnega organa o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849 za subjekte, ki jih nadzoruje na podlagi drugega odstavka 164. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) in za ATVP. Sklep bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel 2. oktobra 2023.

Osnutek sklepa o uporabi Smernic EBA o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034, ki je v javni obravnavi, določa uporabo Smernic EBA o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034 za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov pridobile dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov. Smernice SREP določajo skupne postopke in metodologije za delovanje procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja iz 36. do 45. člena Direktive IFD ter postopke in ukrepe, sprejete v zvezi z 39. do 42. členom Direktive (EU) 2019/2034. Smernice SREP se bodo začele uporabljati 19. junija 2023, in sicer za izvajanje procesov nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja, začetih v letu 2023.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si