Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP sprejel sklep o uporabi smernic ESMA o prejemkih

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, 18. maja 2023, sprejel Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II. Sklep določa uporabo navedenih smernic ESMA od 4. oktobra 2023 dalje, zavezanci pa morajo svoje poslovanje prilagoditi na način, da bo skladno z vsebino teh smernic.

Z uveljavitvijo Sklepa o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II bodo Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II postale zavezujoče za:

  • borznoposredniške družbe in kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji z dovoljenjem ATVP oziroma Banke Slovenije za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
  • borznoposredniške družbe in kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, kadar prodajajo strukturirane vloge ali strankam svetujejo v zvezi z njimi,
  • družbe za upravljanje z dovoljenjem ATVP za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti ter pomožni storitvi investicijskega svetovanja v zvezi s finančnimi instrumenti ter hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov in
  • upravljalce alternativnih investicijskih skladov z dovoljenjem ATVP za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve investicijskega svetovanja, hrambe in administrativnih storitev v zvezi z enotami investicijskih skladov oziroma sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti.

Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II je Evropski organ za vrednostne papirje (ESMA) sprejel z namenom, da se zagotovi skupno, enotno in dosledno uporabo zahtev iz MiFID II. Smernice zagotavljajo večjo konvergenco v nadzornih pristopih in pri uporabi zahtev iz Direktive MiFID II glede prejemkov ter zahtev iz iste direktive glede nasprotij interesov in pravil poslovanja na področju prejemkov, s ciljem izboljšati obstoječe standarde in okrepiti zaščito vlagateljev.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si