Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP sprejel sklep o uporabi smernic EBA s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je sprejel Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev. Sklep bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. novembra 2023.

Smernice Evropskega bančnega organa EBA o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev dopolnjujejo smernice organa EBA o dejavnikih tveganja PD/FT (EBA/GL/2021/02) ter dodatno določajo politike, postopke in kontrole, ki bi jih morale kreditne in finančne institucije vzpostaviti za zmanjševanje in učinkovito obvladovanje tveganj PD/FT v skladu s tretjim odstavkom 8. člena Direktive (EU) 2015/849, vključno z ukrepi v zvezi z zagotavljanjem osnovnega plačilnega računa v skladu s 16. členom Direktive (EU) 2014/92.

Namen navedenih smernic je zagotoviti, da bi kreditne in finančne institucije svoje politike, kontrole in postopke opredelile tako, da bi lahko prepoznale relevantne dejavnike tveganja in ocenile tveganja PD/FT, povezana s posameznimi poslovnimi odnosi, v skladu s smernicami organa EBA o dejavnikih tveganja PD/FT. Ob tem bi morale kreditne in finančne institucije zagotoviti, da izvajanje teh politik, postopkov in kontrol ne povzroči splošne zavrnitve ali prekinitve poslovnih odnosov s celotnimi kategorijami strank, za katere so ocenile, da predstavljajo višje tveganje PD/FT.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si