Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP sprejel sklep o uporabi smernic EBA o zaposlenih z visokimi prejemki

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 26. 10. 2023, sprejel Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034. S sklepom se določa uporaba navedenih smernic za borznoposredniške družbe in za Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Sklep o uporabi smernic bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Istega dne se začnejo uporabljati tudi Smernice o zaposlenih z visokimi prejemki in sicer za podatke, ki bi jih bilo treba zbrati leta 2023 za poslovno leto 2022. Z uveljavitvijo tega sklepa se razveljavi določba 7. poglavja Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. 72/16, 156/20, 58/22, 58/22 in 156/22).

Po uveljavitvi sklepa bodo borznoposredniške družbe morale v celoti upoštevati določbe Smernic o zaposlenih z visokimi prejemki v delu, v katerem so te naslovljene nanje. ATVP bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBNIP in Uredbo (EU) 2019/2033 v celoti upoštevala določbe Smernic o zaposlenih z visokimi prejemki v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje njenih nalog in pooblastil.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si