Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP sprejel sklep o uporabi smernic EBA

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je danes sprejel Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o primerjavi praks v zvezi s prejemki in razlik v prejemkih med spoloma v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (.docx). S sklepom se določa uporaba navedenih smernic za borznoposredniške družbe, ki so pridobile dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in za katere se uporabljata 27. in 49. člen Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij. 

Smernice (.docx) v skladu s 34. členom Direktive (EU) 2019/2034 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij podrobneje opredeljujejo merila, ki jih morajo nekatera investicijska podjetja predložiti pristojnim organom za primerjavo trendov in praks v zvezi s prejemki in informacijami, ki jih je treba predložiti za primerjavo razlik v prejemkih med spoloma (t. i. podatki za primerjavo). Smernice določajo, kako pristojni organi od investicijskih podjetij zbirajo podatke za primerjavo ter kako te podatke predložijo organu EBA.

Smernice se uporabljajo od 31. decembra 2022 dalje, borznoposredniške družbe pa morajo podatke za primerjavo, brez podatkov o razlikah v prejemkih med spoloma, za poslovno leto, ki se konča leta 2022, ATVP predložiti do 31. avgusta 2023. Prva primerjava razlik v prejemkih med spoloma se mora nanašati na poslovno leto 2023.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si