Svet ATVP sprejel 11 splošnih aktov s področja ZTFI-1

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 12. 6. 2019, sprejel 11 splošnih aktov in sicer:

- Sklep o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga;
- Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze;
- Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu;
- Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze;
- Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb;
- Priloga 1: Obrazec POR-1;
- Priloga 2: Obrazec POR-2;
- Priloga 3: Obrazec POR-3;
- Priloga 4: Obrazec POR-4;
- Priloga 5: Obrazec POR-5;
- Priloga 6: Obrazec POR-6;
- Navodilo o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj;
- Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino;
- Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe;
- Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika;
- Sklep o podrobnejših merilih zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah;
- Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe.

Navedeni akti, sprejeti na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si