Svet ATVP se je seznanil z osnutkoma splošnih aktov s področja ZPIZ-2

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, 23. aprila 2020, seznanil z osnutkom Sklepa o vsebini pristopne izjave k pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja in osnutkom Sklepa o dopolnitvi Sklepa o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada.

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavana osnutka, pripravljena na podlagi določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), posredujeta v javno obravnavo. Pripombe na navedena osnutka se lahko posredujejo ATVP najkasneje do 8. maja 2020.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si