Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP se je seznanil z osnutkoma splošnih aktov

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z osnutkom Sklep o spremembah Sklepa o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji in osnutkom Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice. Svet ATVP je sklenil, da se navedene osnutka splošnih aktov, pripravljena zaradi sprememb, povezanih z uveljavitvijo Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS) in posledično sprememb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) posreduje v javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na osnutka sklepov posreduje do 8. junija 2023 na elektronski naslov info@atvp.si.

 


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si