Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZPIZ-2

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 29. 8. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Priloge: MATRIKA/PSFP, MATRIKA/PSTR in MATRIKA/PSSR).

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 13. 9. 2019.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si