Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta in sprejel splošni akt s področja ZTFI-1

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 24. 4. 2019, seznanil z osnutkom Navodila o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen zaradi prilagoditev na Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek sklepa se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 24. 5. 2019.

Na isti seji je Svet ATVP sprejel tudi Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Navedeni akt, sprejet na podlagi ZTFI-1, bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si