Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom sklepa s področja ZTFI-1

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je danes seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do 29. julija 2022.

Z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe se v slovenski pravni red prenaša Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/1269 v zvezi z vključevanjem dejavnikov trajnostnosti v obveznosti glede upravljanja produktov.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si