Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom sklepa s področja ZISDU-3

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo ATVP najkasneje do 25. marca 2021.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si