Svet ATVP se je seznanil z osnutki treh splošnih aktov s področja ZTFI-1

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 29. 5. 2019, seznanil tudi z osnutkom Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borze, osnutkom Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu in osnutkom Sklepa o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutki, pripravljeni na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posredujejo v javno obravnavo.

Pripombe na navedene osnutke sklepov se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 6. 6. 2019.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si