Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP potrdil prospekt za uvrstitev obveznic IMI1 v trgovanje na borzi

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na seji, dne 9. februarja 2023, obravnaval zahtevo za potrditev prospekta za uvrstitev obveznic družbe IMO-RENT INVEST, d. o. o., Opekarniška cesta 2c, Celje v trgovanje na organiziranem trgu. Svet ATVP je odločil, da se družbi IMO-RENT INVEST, d. o. o., potrdi prospekt za uvrstitev 160 obveznic na ime oznake IMI1 v trgovanje na organiziranem trgu.

Družba IMO-RENT INVEST, d. o. o. bo na podlagi potrjenega prospekta uvrstila 160 obveznic z oznako IMI1 (160 apoenov po 100.000 evrov) v skupnem nominalnem znesku 16.000.000 evrov. Letna obrestna mera bo nespremenljiva in bo znašala 7 % letno. Obresti se bodo izplačevale kvartalno, glavnica pa se bo izplača ob zapadlosti 30. junija 2025.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si