Svet ATVP izdal dovoljenje za združitev družb za upravljanje Triglav Skladi in ALTA Skladi

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 5. 12. 2019, sprejel sklep, s katerim družbi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska cesta 54, Ljubljana, dovoljuje združitev – pripojitev družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d. d., Železna cesta 18, Ljubljana.

Družba Triglav Skladi d. o. o. bo po pripojitvi družbe ALTA Skladi d. d. upravljala dva krovna sklada in sicer Krovni sklad Triglav vzajemni skladi in Krovni sklad ALTA, v katerih se skupaj upravlja skoraj milijarda evrov premoženja.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si