Skoči do osrednje vsebine

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev izdal dovoljenje Ljubljanski borzi za opravljanje storitve upravljanja večstranskega sistema trgovanja

Ljubljana, 19. december 2008 – Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na včerajšnji seji izdal dovoljenje Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana, za opravljanje storitve upravljanja večstranskega sistema trgovanja (MTF - Multilateral Trading Facility) za prenosljive vrednostne papirje. Pravno-formalni okvir tovrstnega trgovanja je določen v Pravilih in Navodilih trga MTF, ki so primerljiva s pravili borznega trga. Na MTF se bo v prvi fazi trgovalo zlasti z delnicami domačih izdajateljev, ki do sedaj niso bile uvrščene na organizirani trg, s čimer se bo prispevalo k učinkovitejšemu trgovanju in boljšemu oblikovanju cene pri netržnih vrednostnih papirjih. V nadaljnjih fazah pa bo MTF omogočal tudi trgovanje z novimi produkti.

Z MTF so vzpostavljeni pogoji za učinkovitejše zbiranje in koncentracijo naročil za trgovanje, kar bo olajšalo iskanje nasprotne ponudbe in bo pripomoglo k boljšemu oblikovanju tečajev ter posledično doseganju najboljše izvršitve naročil vlagateljev. Vzpostavitev MTF lahko prispeva k večji likvidnosti trga. MTF bo omogočal trgovanje tudi z delnicami družb, ki so se umaknile z borznega trga, a imajo še vedno večje število malih delničarjev, tako da bo še vedno zagotovljeno transparentno in učinkovito trgovanje z delnicami teh družb. Vzpostavitev MTF bo lahko prispevala tudi k nadaljnjemu razvoju in krepitvi trga prvih javnih ponudb (IPO).


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si