Skoči do osrednje vsebine

Svet Agencije se je seznanil z okrožnico javnim družbam

Svet Agencije se je na današnji seji seznanil z okrožnico javnim družbam, v kateri so izpostavljena aktualna vprašanja, ki jih je tekom preteklega leta zaznala Agencija pri izvajanju zakonodaje (predvsem v kontaktih z javnimi družbami) oziroma so predstavljene posamezne vsebine, za katere Agencija ocenjuje, da potrebujejo nekatera dodatna pojasnila.

Javnim družbam pogosto šele praksa odpira nekatere dileme, za katere Agencija ocenjuje, da jih je mogoče konstruktivno razrešiti že zgolj z ustrezno interpretacijo. Zaradi navedenega je Agencija pripravila okrožnico javnim družbam, s katero v okviru posameznih vsebinskih sklopov podaja nekatera pojasnila, za katera ocenjuje, da se lahko izkažejo kot dobrodošla pri izvrševanju funkcije obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za večino javnih družb.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si