Skoči do osrednje vsebine

Svet Agencije predlagal Vladi RS imenovanje dr. Damjana Žuglja za v.d. direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev

Ljubljana, 17. julij 2008 – Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev se je na včerajšnji izredni seji seznanil s sodbo Upravnega sodišča RS, s katero se je odpravil sklep Vlade RS o imenovanju direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev dr. Damjana Žuglja. Svet Agencije je Vladi RS na podlagi 19. člena Zakona o javnih agencijah predlagal, da imenuje dr. Damjana Žuglja za vršilca dolžnosti direktorja Agencije.

Upravno sodišče RS v omenjeni sodbi ni vsebinsko presojalo vprašanja izpolnjevanja pogoja delovnih izkušenj za opravljanje funkcije direktorja. Sklep o imenovanju dr. Damjana Žuglja je Upravno sodišče RS zaradi formalnih razlogov odpravilo ter zadevo vrnilo v ponovno presojo Uradniškemu svetu. Agencija ne more komentirati nadaljnjih postopkov Uradniškega sveta in Vlade RS, pri tem pa poudarjamo, da je Agencija ves čas pod vodstvom dr. Damjana Žuglja delovala strokovno, neodvisno in v skladu z njenim poslanstvom. Ocenjujemo, da je Agencija v času od nastopa dr. Damjana Žuglja kot direktorja naredila bistvene korake k poenostavitvi postopkov ter povečala svojo učinkovitost in kvaliteto javnega servisa. V Agenciji se bomo tudi v bodoče trudili da bomo v čim krajšem možnem roku realizirali začrtane naloge in cilje.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si