Skoči do osrednje vsebine

Svet Agencije podal prva soglasja k oblikovanju krovnih skladov

Ljubljana, 20. november 2008 – Svet Agencije je na današnji seji izdal dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov trem družbam za upravljanje. Slednje morajo v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije to dejstvo javno objaviti, pravila upravljanja krvnega sklada pa pričnejo veljati trideseti dan po javni objavi. Z uveljavitvijo pravil je krovni sklad oblikovan, vzajemni skladi pa preoblikovani v njegove podskade. Imetniki investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada s tem postanejo imetniki investicijskih kuponov podsklada, ki je nastal iz vzajemnega sklada.

Preoblikovanje obstoječih samostojnih vzajemnih skladov v podsklade krovnih skladov omogoča Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1). Prehajanje med podskladi krovnega skalda bo za vlagatelje davčno ugodnejše in hkrati enostavnejše. Davek na kapitalski dobiček bo vlagatelj dolžan plačati od dobička, ustvarjenega v celotnem obdobju varčevanja v podskladih krovnega sklada in ne od morebitnega kapitalskega dobička ustvarjenega ob vsakokratni prodaji investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada oziroma podsklada.

Preoblikovanje v krovne sklade pomeni poenostavitev poslovanja tako družb za upravljanje kot tudi Agencije za trg vrednostnih papirjev. Prospekt krovnega sklada vsebuje skupna določila za vse podsklade in dodatek, ki se nanaša na vsak podsklad posebej. S tem se odpravlja podvajanje dokumentacije, skrajšuje postopek ustanavljanja novih podskaldov in zvišuje stroškovno učinkovitost družb za upravljanje.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si