Skoči do osrednje vsebine

Svet Agencije obravnaval informacijo o naložbah javnih družb v finančne instrumente Lehman Bothers

Ljubljana, 24. oktober 2008 – Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 19.9.2008 vse javne družbe pozvala, da ji poročajo o morebitnih naložbah v finančne instrumente izdajatelja Lehman Brothers oziroma morebitnega drugega izdajatelja, ki je doživel finančni zlom v pričujoči svetovni finančni krizi. Od 101 javne družbe, ima 6 javnih družb naložbe v obveznicah Lehman Brothers v skupni vrednosti 26.699.899 evrov. Tri javne družbe pa imajo poleg obveznic izdajatelja Lehman Brothers v svojem portfelju tudi obveznice drugih finančnih institucij, ki so utrpele posledice trenutne svetovne finančne krize v skupni vrednosti 105.480.679 evrov. Navedene družbe ocenjujejo, da omenjene naložbe ne predstavljajo ogroženosti njihovega poslovanja in obstoja. Z informacijo o naložbah javnih družb v finančne instrumente Lehman Bothers se je na včerajšnji seji seznanil Svet Agencije ter ugotovil, da izpostavljenost omenjenih naložb ni problematična in ne predstavlja tveganja za javne družbe.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si