Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je 28. marca 2008, sprejel Tarifo o taksah in nadomestilih, ki bo po prejemu soglasja Vlade Republike Slovenije nadomestila obstoječo tarifo.

Najpomembnejši razlog za izdajo nove tarife je sprejetje nove zakonodaje oziroma sprejetje sprememb obstoječe zakonodaje z delovnega področja Agencije, ki je bila sprejeta po zadnji noveli obstoječe tarife.

Ne glede na to da bo dolgoročna predvidena rast celotnih odhodkov Agencije nujna zaradi novih zakonskih nalog in pristojnosti Agencije in s tem povezanih stroškov, je skupni znesek prihodkov, ki jih bo Agencija ustvarila na podlagi nove tarife nižji od prihodkov, kot bi jih Agencija ustvarila na podlagi veljavne tarife. Tako se bo glede na veljavno tarifo znižal znesek letnih nadomestil za nadzor borznoposredniških družb za okvirno 22%, borze in klirinško depotne družbe za 25% in znesek letnih nadomestil za nadzor bank, ki opravljajo investicijske storitve in posle za 20%.

Agencija je navedene spremembe sprejela z namenom čim manjše obremenitve taksnih zavezancev, saj je v preteklih dveh letih (2007 in 2006) taksne zavezance za plačilo letnega nadomestila za nadzor (v skladu s pooblastilom na podlagi tarife) že oprostila, in sicer vsakič za 3 mesece (kar predstavlja 25% letnega nadomestila).

Temeljno načelo pri pripravi nove tarife je namreč bilo, da morajo sredstva, ki jih Agencija pridobi iz taks in nadomestil ob čim manjši možni obremenitvi zavezancev zagotavljati nemoteno, razvojno in dolgoročno delo Agencije. Morebitno naraščanje prihodkov Agencije bo tako odvisno zlasti od razvoja samega trga finančnih instrumentov, števila nadzorovanih subjektov in s tem povezanega obsega aktivnosti s spremljanjem poročil in obvestil in opravljanjem pregledov poslovanja.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si