Spletna delavnica s področja alternativnih investicijskih skladov z naložbeno politiko, usmerjeno v zasebni kapital in nepremičnine

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča javnost, da bo v okviru projekta podpore na področju krepitve segmenta alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Republiki Sloveniji, ki ga financira Evropska komisija, dne 17. in 18. junija 2020 potekala spletna delavnica »Alternativni investicijski skladi: regulativna podpora AIS v Sloveniji« v organizaciji družbe Deloitte. Delavnica bo potekala preko konferenčne platforme Zoom in je namenjena predstavnikom ministrstev, regulatorjev finančnega sistema, gospodarskih interesnih združenj finančnega sektorja, upravljavcev investicijskih skladov, skrbniških bank in drugi strokovni javnosti, ki deluje na področju AIS. 

 Prvi dan bodo udeleženci pridobili celovit vpogled v okolje AIS v Evropski uniji ter spoznali veljavno ureditev in pravni okvir AIS v Sloveniji. Naslednji dan bo namenjen praktičnemu vodstvu in predstavitvi najboljših praks s področja AIS. Finančni strokovnjaki iz družbe Deloitte Slovenija in Deloitte Luksemburg ter upravljavci skladov bodo z udeleženci delili svoje znanje in izkušnje z upravljanjem AIS ter predstavili življenjski cikel sklada zasebnega kapitala in nepremičninskega sklada. Predstavitvam skladov bo sledila razprava z udeleženci delavnice. Delavnica se bo vsebinsko zaokrožila z regulativnimi priporočili za razvoj panoge AIS v Sloveniji.

Vabilo s programom je objavljeno tukaj.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si