Skoči do osrednje vsebine

SKLEP o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 9. člena Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdajaSKLEP

o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila

za opravljanje nadzora1. člen


Vse skupine subjektov, ki so zavezane k plačevanju letnega nadomestila za nadzor v skladu z določbami Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08) se oprosti plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora za meseca oktober in november 2008.2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št.: 316-1/8-26/2008

Ljubljana, dne 9. 9. 2008

EVA 2008-1611-0107Predsednik sveta

Agencije za trg vrednostnih papirjev

dr. Damjan Žugelj

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si