Skoči do osrednje vsebine

Rezultati skupnega nadzora nad skladnostjo investicijskih podjetij s pravili upravljanja produktov

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je predstavil rezultate skupnega nadzorniškega pregleda nad investicijskimi podjetji na področju uporabe pravil upravljanja produktov po Direktivi 2014/65/EU (MiFID II). Pregled, ki ga je ESMA začela skupaj z nacionalnimi pristojnimi organi v začetku leta, je pokazal, da investicijska podjetja v splošnem opredelijo ciljni trg za finančne produkte, ki jih proizvajajo oziroma distribuirajo, in da sledijo seznamu petih kategorij, določenih v smernicah ESMA. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v postopku nadzora ugotovila, da so družbe, ki so bile predmet nadzora, v pomembnih pogledih izpolnjevale zahteve v zvezi z obveznostmi glede upravljanja produktov. Kljub temu je ATVP v postopku nadzora ugotovila nekatere kršitve, v zvezi s katerimi je izrekla nadzorne ukrepe. V evropskem prostoru pa je bilo na splošno v nekaterih primerih ugotovljeno, da se opredelitev ciljnega trga obravnava kot formalistična naloga, saj se izvaja na premalo razčlenjeni ravni in z uporabo nejasno opredeljenih izrazov. Poleg tega so evropski pristojni organi v nekaterih primerih ugotovili, da se opredelitev ciljnega trga vedno ne prenese v združljivo distribucijsko strategijo, ki finančnemu produktu omogoča, da doseže opredeljeni ciljni trg.

V skupnem nadzorniškem pregledu je sodelovalo 26 pristojnih nadzornih organov iz EU in EGP. V vzorec, ki je bil predmet pregleda, je bilo skupaj vključenih 214 podjetij (od tega 115 kreditnih institucij in 99 investicijskih podjetij), od tega 15 proizvajalcev, 122 distributerjev in 73 podjetij, ki delujejo kot proizvajalci in distributerji. ESMA in nacionalni pristojni organi so oceno nadzorniškega pregleda izvedli na podlagi skupnega pristopa in metodologije, ki jo je v letu 2020 za vse sodelujoče države članice EU razvila ESMA. Ocenjevalni okvir tega pregleda vključno z obsegom, metodologijo, nadzorniškimi pričakovanji in časovnico, je rezultat skupnega prizadevanja za izvedbo celovitega nadzorniškega pregledovanja, ki bi zagotovil čim večjo konvergenco v EU.

Več:


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si