Skoči do osrednje vsebine

Revizijske tabele BPD

Svet Agencije je na svoji seji dne 28. 1. 2009 sprejel vzorec »Tabele za preverjanje pravilnosti in popolnosti obvestil ter poročil, ki jih BPD pošilja Agenciji za trg vrednostnih papirjev, javnosti in strankam«, za katerega je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo dne 22. 1. 2009 priporočil revizijskim družbam, da ga izpolnijo pri reviziji računovodskih izkazov borznoposredniške družbe kot sestavni del revizijske dokumentacije in pripomoček za poročanje.

Vzorec tabele je na voljo tukaj.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si