Razpis za izvršnega direktorja ESMA

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil razpis za prosto delovno mesto izvršnega direktorja. Mandat izvršnega direktorja ESMA traja pet let z možnostjo enkratnega podaljšanja. Zainteresirani se lahko prijavijo do 16. oktobra 2020.


Izvršni direktor ESMA je neodvisni strokovnjak, zaposlen kot uslužbenec ESMA v Parizu. Zadolžen je za vsakodnevno upravljanje ESMA ter za vzpostavitev in izvajanje delovnega programa ESMA. Za svoje delo odgovarja odboru nadzornikov ESMA, predvsem njegovemu predsedniku, ter mu sproti poroča o razvoju dejavnosti ESMA.

Celoten razpis s pogoji za prijavo je objavljen tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si