Razpis izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov

Nov izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji v letu 2020, bo 28. septembra.

Več informacij v zvezi s preizkusom znanja s področja trženja enot investicijskih skladov se nahaja na spletni strani Združenja družba za upravljanje investicijskih skladov - GIZ.  


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si