Priročnik za izdajatelje

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z namenom promocije slovenskega kapitalskega trga objavlja Priročnik za izdajatelje. Ta bo prispeval k približevanju tematike javnega ponujanja vrednostnih papirjev ter s tem povezane transparentnosti izdajateljem, in sicer predvsem z namenom, da se ustrezno osvetli zakonodajne zahteve, smernice ter prakso s tem v zvezi. ATVP s priročnikom prispeva k promoviranju pomembnega segmenta vsakega uspešnega gospodarstva, tj. kapitalskega trga, ki bi moral slovenskim družbam predstavljati pomemben vir financiranja ter bi hkrati moral biti tudi prostor za doseganje njihove prepoznavnosti.

Priročnik bo služil kot pomoč izdajateljem, ko se ti odločajo za iskanje finančnih virov na kapitalskem trgu oz. za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziran trg. Priročnik vključuje tako pregled zakonodaje kot tudi vpogled v praktičen vidik izvedbe s tem povezanih postopkov, vključno z opisom obveznosti, ki jih izdajatelji pridobijo po tem, ko postanejo javne družbe (transparentnost). Dejstvo je namreč, da je zakonodaja s predmetnega področja razdrobljena na številne predpise, smernice, priporočila, dobre prakse ipd., pri čemer hkrati velja, da v tem trenutku po vedenju ATVP v slovenskem prostoru ne obstoji gradivo, ki bi zadevno področje povezalo v pregledno in aktualno celoto.

ATVP bo v bodoče skrbela, da bo priročnik sledil pomembnejšim spremembam s področja, ki ga obravnava.

Vabimo vas k branju priročnika, ki je dostopen tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si