Pričetek izvajanja projekta krepitve in razvoja slovenskega kapitalskega trga

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča javnost, da se je pričelo izvajanje projekta krepitve in razvoja kapitalskega trga v Sloveniji (angl. Capital Market Enhancement and Development in Slovenia), ki ga v okviru izvajanja programa za podporo pri strukturnih reformah financira Evropska komisija. Projekt izvajata družbi PricewaterhouseCoopers (PWC) in BTA Consulting v sodelovanju z Evropsko komisijo in z aktivno udeležbo ATVP in Ministrstva za finance. Projekt se bo predvidoma zaključil aprila 2021, ko bosta izvajalca pripravila celovito strategijo razvoja slovenskega kapitalskega trga za naslednjih 5 let.

 Izhodiščni cilj projekta je prepoznati glavne pomanjkljivosti slovenskega kapitalskega trga ter določiti konkretne ukrepe za njegov razvoj. V okviru projekta bosta izvajalca PWC in BTA Consulting  pripravila pregled slovenskega trga kapitala, izvedla posvetovanja z deležniki slovenskega trga kapitala, pripravila poročilo o stanju ter predlog načrta razvoja slovenskega trga kapitala. Ob zaključku projekta bo  organizirana konferenca, na kateri bodo zainteresiranim deležnikom predstavljeni izsledki projekta in priporočila za razvoj slovenskega kapitalskega trga.

Direktor ATVP Miloš Čas je v zvezi s projektom dejal: »V ATVP pozdravljamo podporo, ki jo Evropska komisija s financiranjem tega projekta namenja našemu trgu kapitala. Verjamem, da bodo izsledki projekta prispevali k implementaciji rešitev, ki bodo pripomogle k razvoju slovenskega trga kapitala

Razvit trg kapitala je temelj zdravega in razvojno naravnanega gospodarstva. Kapitalski trg za prebivalce predstavlja možnost investiranja v vrednostne papirje, gospodarskim družbam pa organizirani trg omogoča pridobivanje kapitala z izdajo delnic oziroma obveznic. Naložbe na kapitalskem trgu imajo številne pozitivne učinke na celotno gospodarstvo, saj spodbujajo gospodarsko rast, znižujejo stroške financiranja podjetij, krepijo finančno strukturo podjetij ter z alternativnim, torej ne-bančnim virom financiranja, zmanjšujejo odvisnost od bančnega financiranja. Učinkovit kapitalski trgu izboljšuje tudi splošno likvidnost in solventnost finančnega sistema.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si