Skoči do osrednje vsebine

Previdno pri spletnem trgovanju s finančnimi instrumenti

31. oktober je svetovni dan varčevanja. Kot kažejo statistični podatki, se struktura finančnih sredstev slovenskih gospodinjstev zadnja leta ni spreminjala – največji delež predstavljajo vloge in gotovina, sledijo delnice in drug lastniški kapital, vendar deleži bolj tveganih naložb od bančnih vlog, kot so dolžniški vrednostni papirji, izvedeni finančni instrumenti in enote investicijskih skladov, ostajajo razmeroma nizki. 

Ob trenutno visoki inflaciji denar izgublja vrednost, zato so ponudbe v donosne naložbe lahko odgovor na inflacijo. V ATVP opažamo porast ponudb v »donosne« naložbe v obliki spletnih platform za trgovanje s finančnimi instrumenti. Na kaj morate biti pozorni, si lahko preberete v zloženki

Za boljše razumevanje prednosti in slabosti različnih oblik financiranja in spremljanje ustreznih investicijskih odločitev ima ATVP posebno spletno stran Vlagatelji ATVP  z vsebinami o finančnih instrumentih in trgih. Na tem mestu so na voljo osnovne informacije o investiranju v finančne instrumente. Vabljeni k ogledu. Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si