Prenehanje interventnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah (COVID-19)

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) sporoča, da so v skladu s Sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) začasni ukrepi iz interventnega zakona (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, s 1. 6. 2020 v celoti prenehali veljati. Zaradi tega bodo postopki ATVP od 1. 6. 2020 dalje ponovno potekali na način, kot pred interventnim zakonom.

Prenehanje interventnih ukrepov pomeni predvsem:

- da roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s 1. 6. 2020 tečejo naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa s tem datumom začenjajo teči,

- da se izvaja osebno vročanje po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) za vse dokumente ATVP, ki terjajo tako vročanje,

- da se opravlja neposredno vročanje v prostorih ATVP, kjer se lahko vlagajo tudi pisne in ustne vloge ter izjave strank,

- da se vloge v elektronski obliki vlagajo z varnim elektronskim podpisom,

- da se izvajajo ustne obravnave.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si