Skoči do osrednje vsebine

Poziv državi k razvoju kapitalskega trga v Sloveniji

»Nekaj moramo storiti, sicer se bo trg zaprl. Akcijski načrt, ki spremlja poročilo, opisuje številne odlične predloge. Zato sem trdno prepričana, da bi jih morali poskusiti uresničiti. Vsi skupaj, udeleženci na trgu, ponudniki tržne infrastrukture, regulator in država, moramo prepoznati namen dobro delujočega kapitalskega trga in se tudi politično zavezati, da ga dosežemo«, je v uvodnem nagovoru na današnji  mednarodni konferenci o razvoju slovenskega kapitalskega trga poudarila Anka Čadež, direktorica Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Kapitalski trgi so za številne države zelo pomemben del gospodarstva in gospodarskega razvoja. Za države, kot je Slovenija, z razmeroma visokim razmerjem med javnim dolgom in BDP, so trgi kapitala še pomembnejši. Kot izhaja iz ugotovitev  projekta, ki sta ga izvedla PwC Svetovanje in BTA Consulting, financirala pa Evropska komisija, je za izvedbo reform potrebno spremeniti pristop do kapitalskega trga v Sloveniji. 

Med drugim akcijski načrt navaja številne nove naloge in področja odgovornosti ATVP, za dosego tega cilja je potrebno ustrezno povečanje finančnih sredstev, ki pa jih ATVP v okviru obstoječega regulativnega okolja nima, prav tako ne pristojnosti za uveljavljanje potrebnih sprememb in aktivnega izvajanja zastavljene strategije. Zato si ATVP želi konstruktivnega dialoga z vlado oz. ministrstvom za finance pri uresničitvi predstavljenih ukrepov, da se s skupnimi močmi ustvari okolje, ki bo privlačno za vse, vlado, izdajatelje in vlagatelje. 
Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si