Skoči do osrednje vsebine

Posvetovanje o dveh sklopih skupnih smernic ESMA in EBA v okviru uredbe MiCA

Evropski bančni organ (EBA) in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) sta objavila posvetovalni dokument o dveh osnutkih skupnih smernic, ki se nanašajo na oceno primernosti članov upravljalnega organa ter na primernost imetnikov kvalificiranih deležev izdajateljev žetonov, vezanih na sredstva (ART), in ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi (CASP). Smernice natančneje določajo merila za ocenjevanje primernosti upravljalnega organa ter imetnikov kvalificiranih deležev, s čimer se bo zmanjšalo tveganje različne uporabe pravil. V okviru posvetovanja lahko vsi zainteresirani podajo svoje pripombe na posvetovalni dokument do 22. januarja 2024.

Za spodbujanje in zaščito celovitosti trga kriptosredstev in povezanih storitev ter spodbujanje zaupanja je pomembno zagotoviti, da so tako člani upravljalnega organa izdajateljev ART in CASP kot tudi osebe, ki imajo oziroma želijo pridobiti kvalificirane deleže v njih, primerni.

Osnutek skupnih smernic o oceni primernosti članov upravljalnega organa izdajateljev ART in CASP zagotavlja skupna merila za oceno ustreznega znanja, spretnosti in izkušenj članov upravljalnega organa ter njihovega dobrega ugleda, poštenosti in integritete, pa tudi tega, ali lahko namenijo dovolj časa za opravljanje svojih nalog.

Povezane vsebine:


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si